Feritový magnet

Izotropní tvrdé ferity

Izotropní tvrdé ferity jsou vyráběné metodou suchého lisování, tzn. výchozím materiálem je feritový prach, který se lisuje bez aplikace magnetického pole. Výsledný produkt je možno následně libovolně magnetovat do všech směrů dle konkrétních požadavků. Dle požadavků zákazníka jsme schopni dodat jakýkoliv tvar a rozměr.

Hranoly

Použití Automobilový průmysl: pro spouštěče, rozdělovače, zapalování, apod. Spotřební elektronika: reproduktorové díly, lineární motory, apod.

Válce

Použití Elektrotechnika: spínače relé apod Jiné použití: magnety pro běžné použití - kancelářské a školní magnety, upínací magnety apod.

Toroidy

Použití Elektrotechnika: magnety do rotorů, magnety do čidel atd Anizotropní magnety tvrdé ferity

Anizotropní tvrdé ferity

Anizotropní tvrdé ferity jsou vyráběné metodou mokrého lisování, tzn. výchozím materiálem je suspenze, která je vstřikována do lisovací formy. Lisování probíhá pod působením magnetického pole, které určuje výslednou magnetickou orientaci.Takto vyrobený magnet již nelze magneticky orientovat jinak, než jak proběhla magnetizace při lisování.

Hranoly

Použití Obecné použití: separátory, upínače a podobná zařízení.

Válce

Použití Obecné použití: upínače, přídržné magnety apod

Toroidy

Použití Elektrotechnika: magnety do rotorů, magnety do čidel atd

Segmenty

Použití Elektrotechnika: stejnosměrné elektrické motorky, převážně do automobilového průmyslu (motorky na stahování oken, ovládání zpětných zrcátek, stěrače, polohovače sedaček, startérové motory,apod)